Ilu ochroniarzy jest potrzebnych na imprezie masowej? I Poradnik

Ilu ochroniarzy jest potrzebnych na imprezie masowej?

Zbliżają się wielkie wydarzenia, festiwale czy koncerty, a wraz z nimi pytanie organizatorów: Jaka jest liczba ochroniarzy na imprezie masowej, aby zagwarantować bezpieczeństwo uczestnikom? To nie tylko kwestia liczby, ale również precyzyjnej analizy charakteru imprezy, potencjalnych zagrożeń i współpracy ze służbami ratunkowymi.

Ilu ochroniarzy na imprezie masowej?

Na imprezę masową na 300 uczestników powinno przypadać 10 członków służb porządkowych i informacyjnych. Wraz z każdą następną setką osób liczba przedstawicieli służb powinna wzrosnąć o jedną osobę. W przypadku imprez masowych podwyższonego ryzyka, liczba ochroniarzy na imprezie masowej powinny stanowić przynajmniej 20% wśród przedstawicieli służb. Ochrona imprez masowych jest niezwykle istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa uczestników oraz sprawnego przebiegu wydarzenia.

Jak planować ochronę i bezpieczeństwo podczas organizacji imprez z udziałem dużej publiczności?

Planowanie ochrony wydarzeń masowych podczas organizacji imprez z udziałem dużej publiczności wymaga szczególnej uwagi i doświadczenia. Aby zapewnić bezpieczeństwo dla uczestników i organizatorów, należy skorzystać z następujących wskazówek:

 • Analiza ryzyka: Wykonaj analizę ryzyka, aby zidentyfikować potencjalne zagrożenia i ich prawdopodobieństwo. Wyróżnij krytyczne elementy imprezy, takie jak wejścia i wyjścia, obszary zgromadzeń, źródła energii, a także szczególne potrzeby uczestników, takie jak dostęp dla osób niepełnosprawnych.
 • Planowanie i komunikacja: Planowanie ochrony wydarzeń masowych powinno zacząć się od utworzenia planu bezpieczeństwa, który obejmuje szczegółowe informacje o zadaniach, odpowiedzialności i komunikacji między różnymi jednostkami bezpieczeństwa. Współpracuj z lokalnymi służbami bezpieczeństwa, policją i strażakami, aby uzyskać wsparcie i informacje o wymaganym sprzęcie i procedurach.
 • Kontrola dostępu: Zapewnij kontrolę dostępu do obszarów imprezy, aby uniemożliwić nieautoryzowanemu dostępowi. Używaj systemów identyfikacji, takich jak karty dostępu, bilety lub kody QR, aby zapewnić kontrolę nad liczbą osób na obszarze imprezy.
 • Oświetlenie i widoczność: Zapewnij odpowiednie oświetlenie i widoczność na obszarach imprezy, aby uniemożliwić przestępstwa i zagrożenia. Zamieść oświetlenie na drogach, schodach i obszarach zgromadzeń, aby zapewnić bezpieczne poruszanie się uczestników.
 • Ochrona przed pożarami: Zapewnij odpowiednią ochronę przed pożarami, taką jak systemy przeciwpożarowe, wyjścia awaryjne i inne środki ochrony przed pożarami.
 • Ochrona zdrowotna: Zapewnij odpowiednie warunki higieniczne i ochronę zdrowotną, takie jak dostęp do toalet, zasilanie, wodę pitną i inne środki ochrony zdrowotnej.

Współpracując z lokalnymi służbami bezpieczeństwa, policją i strażakami, a także z innymi organizacjami, takimi jak organizacje pozarządowe, można zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo podczas imprez z udziałem dużej publiczności.

Jakie są standardy bezpieczeństwa imprez masowych i jakie wymogi prawne należy spełnić?

Wymogi prawne dotyczące ochrony imprez masowych określone są w Ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Organizator imprezy masowej jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom. Wymagania obejmują:

 • Udział służb porządkowych i informacyjnych.
 • Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kierowanie zabezpieczeniami.
 • Przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, sanitarnego i dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
 • Udział służb ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego.
 •  Przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa przez organ właściwy.
 •  Utworzenie planu bezpieczeństwa, który powinien uwzględniać szereg elementów, w tym m.in. liczbę osób potrzebną do zabezpieczenia, sposób kontroli dostępu, maksymalną liczbę uczestników imprezy, sposób kontroli trzeźwości, plany ewakuacyjne, środki bezpieczeństwa i sposób nadzoru imprezy.

Organizatorzy nieodpłatnych imprez masowych organizowanych na terenach zamkniętych będących w trwałym zarządzie jednostek nie są obowiązani spełniać wymogów określonych w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.

Jak dokonuje się oceny ryzyka bezpieczeństwa na imprezach masowych?

Organizacja bezpieczeństwa na eventach obejmuje szereg działań mających na celu identyfikację, ocenę i zarządzanie potencjalnymi zagrożeniami. Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, organizator imprezy jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy ryzyka oraz przygotowania planu bezpieczeństwa. W ramach oceny ryzyka należy uwzględnić m.in. 

 • liczbę uczestników, 
 • charakter imprezy, 
 • miejsce jej przeprowadzenia, 
 • warunki atmosferyczne, 
 • dostępność służb ratowniczych 
 • oraz ewentualne zagrożenia terrorystyczne

Istotne jest także przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, warunków technicznych obiektu oraz przepisów prawa budowlanego. Organizator imprezy masowej ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom, dlatego też analiza ryzyka i odpowiednie zabezpieczenia są kluczowe dla pomyślnej realizacji wydarzenia.

Zobacz również: Ile warto wydać na ochronę

Formularz kontaktowy