Konwojowanie gotówki i mienia - oferta AJG 2022 atrakcyjna cena

Konwojowanie gotówki i ochrona przesyłek

Przewożenie gotówki do banku w Polsce jest obwarowane wieloma przepisami, które należy bezwzględnie przestrzegać. Z tego powodu, transport pieniędzy, konwojowanie wartości pieniężnych, przedmiotów drogocennych i niebezpiecznych, ochrona wartościowych przesyłek codziennych, ochrona konwojów Bydgoszcz – to naszej firmie, usługi świadczone przez przeszkolonych pracowników ochrony posiadających odpowiednie zaplecze techniczne.

Usługi: transportu pieniędzy, konwojowanie gotówki, ochrona konwojów, ochrona wartościowych przesyłek, transport konwojowany – to oferta dla mieszkańców Polski, jaką przygotowała firma ochroniarska AJG.

Ochroniarz - AJG
The man, security, is holding a walkie-talkie.

Transport pieniędzy

W obecnym czasie, pomimo globalnego rozwoju elektronicznych systemów płatności, zwykłe transakcje gotówkowe w Bydgoszczy wciąż są dość popularne. Wielu lokalnych przedsiębiorców decyduje się na przewóz utargu do banku firmowym samochodem, myśląc, że w aucie, w którym zamontowano specjalną kasetkę na pieniądze – gotówka jest w 100% bezpieczna. 

Warto jednak pamiętać, że ochrona życia i zdrowia ludzi, którzy przewożą pieniądze, zagwarantowanie im bezpieczeństwa  i ochrona zgromadzonych przez nas wartości pieniężnych są bardzo istotnymi kwestiami. Choć dużą ilość pieniędzy bezpieczniej jest przewozić służbowym samochodem, niż decydować się korzystanie ze środków komunikacji publicznej, lub co gorsza, na wykonanie trasy do banku – pieszo. To jeśli dzienny utarg firmy sięga kilkudziesięciu tysięcy PLN i gotówka wymaga przetransportowania do instytucji bankowej – przedsiębiorca powinien odpowiednio się zabezpieczyć. 

Zapewnienie bezpieczeństwa ludziom podczas przewozu pieniędzy i innych wartościowych lub niebezpiecznych przesyłek – stało się pierwszoplanowym czynnikiem motywacyjnym do podjęcia wielu, racjonalnych działań. Samodzielny transport gotówki przez pracownika firmy został obecnie zupełnie wyeliminowany. Firma ochroniarska w Bydgoszczy wykona za przedsiębiorcę całe to, obarczone ryzykiem zadanie. Wypada dodać, że konwój gotówki przez pracowników Agencji Ochrony to cenione przez wielu biznesmenów  rozwiązanie. 

Rozwój branży – konwojowanie gotówki, ochrona konwojów Bydgoszcz jest odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie klientów indywidualnych z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy szukają sposobów na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa ludziom i skuteczną ochronę swojego majątku. Bez wątpienia, jazda do banku z pieniędzmi i konwojentami jest metodą w radzeniu sobie z aktualnie występującymi zagrożeniami. Warto nadmienić, że konwój Bydgoszcz to nie tylko transport pieniędzy, a ochrona wartościowych przesyłek codziennych w Bydgoszczy stała się ogólnodostępną usługą.

Skontaktuj się z nami: tel: 52 585 15 20 lub mail: sekretariat@ajg.pl

Konwojowanie gotówki przepisy

Należy wiedzieć, że w przypadku transportu pieniędzy firmowych, nie może być mowy o jakiejkolwiek “samowoli”. Nawet jeśli jest to przewóz dużej “kasy” na własne potrzeby. Konwój pieniędzy od jakiej kwoty? Wypada przypomnieć, że usługi konwojowania i inkasa wartości pieniężnych w Polsce są wykonywane zgodnie z podstawowymi przepisami regulującymi ochronę walorów pieniężnych w transporcie, którego podstawą jest Dz.U. 2022 poz. 495. (cytuję):

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. 

“Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 793 oraz z 2021 r. poz. 1739) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

㤠14a. W okresie od dnia 2 marca 2022 r. do dnia 15 marca 2022 r.:

1) wartości pieniężne powyżej 48 jednostek obliczeniowych są transportowane bankowozem typu A;

2) transport wartości pieniężnych do 16 jednostek obliczeniowych z użyciem bankowozu typu C, wyposażonego w pojemniki specjalistyczne co najmniej klasy D, może być wykonywany przez nieuzbrojonego pracownika ochrony posiadającego legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, bez udziału konwojenta.”.

Bezsprzecznie, sposób przewozu, dobór środków transportu, czy liczba konwojentów zależy bezpośrednio od sumy przewożonej kwoty. Dla przykładu, transport wartości pieniężnych nie przekraczających 0,2 jednostki obliczeniowej nie wymaga użycia dodatkowych środków takich jak: ochrona fizyczna i systemy technicznej ochrony mienia (tzn. zabezpieczenia techniczne). Jednak przewóz takich pieniędzy powinien być wykonywany przy użycia specjalistycznego pojemnika we właściwej klasie zabezpieczenia. 

Jak obliczyć jednostkę obliczeniową? W tym miejscu trzeba dodać, że jednostka obliczeniowa to 120-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ubiegły kwartał ogłaszanego przez GUS.

Konwojowany transport wartości pieniężnych jest chroniony (zgodnie z obowiązującymi przepisami) minimalnie przez:

 •  jednego konwojenta – przy transporcie wartości pieniężnych 8 jednostek obliczeniowych,
 •  dwóch konwojentów – przy transporcie wartości pieniężnych powyżej 8 do 24 jednostek obliczeniowych,
 • trzech konwojentów – przy transporcie wartości pieniężnych powyżej 24 do 50 jednostek obliczeniowych,
 •  czterech konwojentów – przy transporcie wartości pieniężnych powyżej 50 jednostek obliczeniowych.

Wartości pieniężne powyżej 1 jednostki obliczeniowej transportuje się bankowozem. Dla przybliżenia tematu, bankowóz to pojazd samochodowy przeznaczony do transportu wartości pieniężnych, oznaczony w zależności od konstrukcji i użytego zabezpieczenia technicznego jako typ: A, B i C. Dodatkowo, do bankowozu typu A, przy translokacji wartości pieniężnych powyżej 24 jednostek obliczeniowych, należy do transportu rozdysponować – pojazd ubezpieczający.

Konwój i ochrona konwojów 

Choć konwój w Polsce jest terminem o kilku zbliżonych znaczeniach, to dla branży ochrony osób i mienia właściwe objaśnienie podaje Wikipedia, gdzie możemy m.in. przeczytać (cytuję): – “Konwój – grupa osób, zazwyczaj uzbrojonych (konwojenci), nadzorująca i ochraniająca powierzone ich pieczy osoby – więźniów, jeńców itp. (konwojowani) lub mienie (np. konwój bankowy). Konwój – grupa wspólnie przemieszczających się pojazdów mechanicznych lub jednostek nawodnych, formowana głównie ze względów logistycznych i dla zwiększenia bezpieczeństwa podróży. 

Podróż konwojem umożliwia lepszą organizację ruchu (np. konwój towarzyszy pojazdowi przewożącemu nadwymiarowy ładunek), współpracę (wspólne wyposażenie, części zapasowe itp.) i wzajemną pomoc uczestników grupy (np. w razie awarii czy wypadku). W wielu przypadkach część konwoju stanowi eskorta o charakterze zbrojnym, mającą zapewnić bezpieczeństwo jego uczestnikom w czasie ataku nieprzyjaciela. Do wad konwoju należy niewątpliwie konieczność dostosowania prędkości poruszania całej grupy do prędkości najwolniejszego jej uczestnika.”.

Na czym polega konwojowanie gotówki w Polsce? 

Transport wartości pieniężnych, konwój w Bydgoszczy, według rządowego rozporządzenia to przewożenie lub przenoszenie wartości pieniężnych poza wspomnianymi już obiektami przedsiębiorcy lub innej jednostki organizacyjnej. W takim wypadku należy zapewnić bezpośrednią fizyczną ochronę lub inne zabezpieczenie, zarówno obiektów, jak i pojazdów, służących bezpośrednio do przechowywania oraz transportu gotówki.

Konwojowanie gotówki w Polsce polega na jej przetransportowaniu w zakresie wyznaczonym przez zleceniodawcę. W większości przypadków transport ten musi być konwojowany, a więc przedsiębiorca powinien skorzystać z usług firm ochroniarskich – konwój Bydgoszcz. Należy przypomnieć, że z reguły, usługi tego typu wykonują agencje ochrony mienia i osób, które zatrudniają kwalifikowanych pracowników ochrony oraz dysponują odpowiednim sprzętem. 

Skontaktuj się z nami: tel: 52 585 15 20 lub mail: sekretariat@ajg.pl

Jakie są rodzaje konwojów? 

Ze względu na przedmiot ochrony rozróżniamy:

 • konwoje ochraniające wartości pieniężne – transport obejmuje nie tylko gotówkę, ale również inne papiery wartościowe jak np. weksle i czeki. Dla uzupełnienia informacji warto dodać, że termin ten obejmuje również: kamienie szlachetne, perły, platyna, złoto, srebro oraz wyroby wykonane z tych cennych kruszców,
 • konwoje ochraniające inne przedmioty wartościowe – są to np.: dokumenty zawierające informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową, służbową lub firmową, antyki, dzieła sztuki,
 • konwoje ochraniające przedmioty niebezpieczne – takie jak np.: broń. materiał wybuchowy, materiał rozszczepialny.

Mając na uwadze wyposażenie, konwoje dzielimy na:

 • konwoje nieuzbrojone,
 • konwoje uzbrojone (wyposażone w broń palną i kamizelki kuloodporne).
Ochroniarz - AJG

Usługi konwojowanie gotówki – jak wybrać?

Warto pamiętać, że transport gotówki w Polsce to specjalistyczna usługa o wysokim stopniu ryzyka. Obowiązki konwojenta to m.in.: obserwacja otoczenie konwoju celem ujawnienia ewentualnego zagrożenia i ochrona osób uczestniczących w konwoju oraz dozór nad  przewożonym lub przenoszonym mieniem. Nie wolno jednak zapominać, że co jakiś czas, Internet obiegają sensacyjne informacje typu -”Gang konwojentów skazany! Zgłaszali napady, a pieniądze kradli.”. Z tego powodu, współpraca z Agencją Ochrony powinna być zawsze poprzedzona szczegółowym “wywiadem”. 

Jak znaleźć wiarygodną i solidną Agencję Ochrony w Bydgoszczy, która świadczy usługi konwojowanie gotówki? Rozpoczynając wyszukiwanie w Internecie usługi konwojowanie Bydgoszcz – warto mieć na uwadze istotny fakt, że podobnie jak w przypadku większości ogólnodostępnych, płatnych świadczeń – najlepsze są polecenia ustne od dobrych znajomych. Poza tym, zawsze trzeba szukać w swojej okolicy, bo w branży ochrony, szczególnie ważny jest bezpośredni, szybki kontakt. Po wybraniu kilku firm ochroniarskich, należy dokładnie im się przyjrzeć. 

Na co trzeba zwrócić uwagę? Na renomę i doświadczenie firmy ochroniarskiej. Nie bez znaczenia są także, wykorzystywane podczas konwoju: zaplecze logistyczne i systemy technicznej ochrony mienia. Dlaczego jest to niezwykle ważne? Obligatoryjne jest, aby pojazdy wykorzystywane do konwojowania gotówki były wyposażone w GPS (Global Positioning System), czyli system nawigacji satelitarnej służącej do określania położenia w terenie.

Jakie inne systemy alarmowe stosuje się do ochrony budynków, pomieszczeń oraz pojazdów podczas przechowywania i transportu wartości pieniężnych? Pokrótce są to między innymi:

 • systemy kontroli dostępu,
 • systemy alarmowe napadowe,
 • monitoring włamaniowy, 
 • systemy alarmowe samochodowe.

Konwój Bydgoszcz – Agencja Ochrony – AJG Systemy Bezpieczeństwa Sp.z o.o

Grupa AJG to polska agencja ochrony – z indywidualnym podejściem do potrzeb i wymagań Klienta. Nasze starannie przygotowane procedury bezpieczeństwa konwojów – pozwoliły nam nawiązać trwałe porozumienie z wieloma Kontrahentami z województwa kujawsko-pomorskiego. 

Za co cenią nas Klienci? Ekipa profesjonalistów z AJG potrafi sprawnie przeanalizować potencjalne ryzyko podczas konwojowania gotówki i zapewnić optymalne bezpieczeństwo ludziom i ich majątkowi. Co więcej, Grupa AJG to dobrze funkcjonujący, szybki i skuteczny system ochrony fizycznej i technicznej.

Potrzebujesz konwoju do przewozu pieniędzy firmowych? Chcesz bezpiecznie przewieźć kosztowności? Pamiętaj! – zawsze możesz zwrócić się do naszych ekspertów z konkretnym problemem – wszystko omówimy podczas konsultacji i pomożemy znaleźć Ci optymalne rozwiązanie! 

O czym jeszcze warto wiedzieć? Już od 1990 roku, firma AJP prowadzi działalność gospodarczą związaną m.in. z usługami : konwojowanie gotówki, ochrona konwojów Bydgoszcz, ochrona wartościowych przesyłek. Mamy doświadczenie, wiemy jak to się robi! Przed każdym konwojem tworzymy szczegółowy plan ochrony. Co więcej, podczas całej trasy konwoju utrzymujemy stałą łączność z naszym centrum monitorowania. Takie rozwiązanie, w razie wystąpienia realnego zagrożenia – umożliwia wysłanie na pomoc dodatkowego wsparcia oraz pozwala na niezwłoczne powiadomienie policji i służb ratunkowych. 

Konwojowanie – oferta AJG

Jeśli poszukujesz kompleksowej ochrony i wsparcia podczas transportu gotówki lub innych, cennych przedmiotów, bo chcesz optymalnie zabezpieczyć swój biznes i wahasz się w wyborze odpowiedniej agencji lub po prostu pilnie potrzebujesz profesjonalnej ochrony – skontaktuj się z nami! 

Co możemy Ci zaoferować, abyś mógł cieszyć się spokojem w swoim domu i w firmie? Musisz wiedzieć, że w AJG będziesz współpracował z zespołem ekspertów, którzy przygotują dla Ciebie solidną strategię bezpieczeństwa i z olbrzymim zaangażowaniem wesprą Twoje działania zmierzające do zapewnienia właściwego poziomu ochrony osób i mienia.

Oferowane przez Grupę AJG usługi – konwój Bydgoszcz obejmują:

 • konwojowanie wartości pieniężnych,
 • konwój wartościowych lub niebezpiecznych przedmiotów, dokumentów itp.
 • asystę przy przewożeniu, wpłaceniu i podejmowaniu gotówki do i z banku,
 • inkaso gotówki z firmy do banku (tranzyt pieniędzy do trezora).

Na naszej stronie – oferta dla firmy, znajdziesz także inne świadczenia. Nasz pakiet usług to:

 • systemy technicznej ochrony mienia,
 • monitoring włamaniowy,
 • monitoring CCTV,
 • fizyczna ochrona mienia,
 • ochrona imprez masowych,
 • monitoring Central Przeciwpożarowych,
 • wynajem Bezpieczeństwa,
 • monitoring floty GPS.

Gdzie w Bydgoszczy znajduje się Agencja Ochrony AJG?

Polska firma  AJG Systemy Bezpieczeństwa Sp. z o.o. wykonuje usługi z zakresu bezpieczeństwa na terenie całej Polski, a nasza oferta ochrona konwojów Bydgoszcz – skierowana jest między innymi dla klientów z województwa kujawsko-pomorskiego. Należy wiedzieć, że Bydgoszcz, Świecie, Inowrocław, Toruń – to nie jedyne miasta gdzie działamy! Ze względów operacyjnych oraz w celu pozostawania do dyspozycji naszych Klientów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – utworzyliśmy Biura Regionalne w newralgicznych lokalizacjach w kraju.

Główną siedzibą naszej firmy jest Bydgoszcz – miasto leżące w północno-centralnej części Polski. Jeśli chcesz nas odwiedzić osobiście, bo potrzebujesz konwoju do firmy – to zapraszamy Cię do nas! Biuro Ochrony AJG znajduje się w samym sercu miasta, ul. Łużycka 32. Budynek naszej firmy mieści się w niewielkiej odległości od rzeki Brdy, w pobliżu zlokalizowany jest Międzynarodowy Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego. 

Firma AJP prowadzi działalność gospodarczą związaną m.in. z ochroną osób i mienia – zarówno fizyczną jak i techniczną. Podstawą prawną działalności Przedsiębiorstwa stanowi wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000020602 oraz Koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji NR L-1223/00. 

Konwojowanie gotówki – cena

Ile kosztuje konwój gotówki? W AJG usługi z zakresu: konwój Bydgoszcz, konwojowanie gotówki ochrona konwojów Bydgoszcz, ochrona wartościowych przesyłek, transport pieniędzy, ochrona wartościowych przesyłek codziennych, usługa inkasa oraz systemy technicznej ochrony mają różne poziomy kompleksowości, które są zależne w dużej mierze od oczekiwań i wymagań Klienta. Zapraszamy do osobistego kontaktu i zapoznania się z naszym konkurencyjnym cennikiem!

Skontaktuj się z nami: tel: 52 585 15 20 lub mail: sekretariat@ajg.pl

Formularz kontaktowy