Wyposażenie i zadania ochrony fizycznej obiektów

Wyposażenie i zadania ochrony fizycznej obiektów

W dzisiejszych czasach, kiedy złodzieje używają coraz bardziej zaawansowanych technologicznie metod włamania i kradzieży, ochrona fizyczna obiektów staje się coraz ważniejsza. W związku z tym, niezwykle istotnym jest wyposażenie ochrony w odpowiednie narzędzia, które umożliwiają skuteczną ochronę obiektu. 

Ochrona fizyczna obiektów to niezwykle istotna kwestia stanowiąca dla wielu przedsiębiorstw, firm i instytucji priorytet. Pełniąca przede wszystkim funkcję zapobiegania wszelkiego rodzaju zagrożeniom, na które mogą być narażone obiekty, ochrona fizyczna to szeroki wachlarz urządzeń i systemów. Czy tylko? 

Ochrona fizyczna obiektów zadania

Najważniejsze zadania ochrony fizycznej obiektów to przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektu, a także ochrona mienia. Ochrona ta obejmuje zarówno ochronę przed: 

  • aktami wandalizmu,
  • kradzieżami
  • zagrożeniami terrorystycznymi
  • niszczeniem mienia
  • szpiegostwem
  • sabotażem
  • zamachem terrorystycznym

Ochrona fizyczna wykonywana przez pracowników ochrony z kolei może obejmować takie działania, jak: legitymowanie osób próbujących dostać się na teren obiektu, śledzenie ich ruchu po interwencję w czasie niebezpieczeństwa, monitoring parkingu.

Zadaniem ochroniarzy (pracowników ochrony osobistej) jest również:

  • wykrywanie i eliminowanie potencjalnych zagrożeń
  • zarządzanie sytuacjami kryzysowymi
  • prowadzenie działań ratowniczych w przypadku awarii czy wypadków

Jakie jest wyposażenie ochrony fizycznej obiektów? 

Ochrona fizyczna obiektów powinna być wyposażona w odpowiednie narzędzia i technologie. Wyposażenie to obejmuje zarówno różnego rodzaju urządzenia, jak i systemy służące zapewnieniu bezpieczeństwa chronionego mienia. 

Wśród najważniejszych urządzeń wskazać należy kamery i systemy alarmowe. 

Kamery

Umieszczone na terenie obiektów pozwalają na bieżąco kontrolować sytuację na ich terenie, co umożliwia wczesne wykrycie ewentualnych zagrożeń. 

Systemy alarmowe

Systemy alarmowe natomiast służą natychmiastowemu powiadomieniu odpowiednich służb oraz ochroniarzy w przypadku wykrycia nieautoryzowanego dostępu do obiektu.

Systemy kontroli dostępu

Do wyposażenia ochrony fizycznej dodatkowo możemy zaliczyć różnego rodzaju systemy kontroli dostępu, czyli urządzenia, które pozwalają na kontrolowanie i ograniczanie dostępu do chronionego miejsca tylko dla określonych osób. Dzięki temu, nawet w przypadku wykrycia nieautoryzowanego dostępu włamywacz nie będzie mógł swobodnie poruszać się po obiekcie.

Pozostałe elementy wyposażenia 

Równie ważnym elementem są także drzwi i okna antywłamaniowe zwiększające bezpieczeństwo chronionego mienia. Bezpieczeństwo skutecznie zwiększą również systemy oświetlenia i wentylacji. 

Oświetlenie powinno być zaprojektowane tak, aby zapewniało dobrą widoczność na terenie obiektu oraz wokół niego. System wentylacji z kolei powinien zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza oraz umożliwiać szybką ewakuację w sytuacji zagrożenia.

W przypadku obiektów o szczególnym znaczeniu (budynki publiczne czy instytucje rządowe) niezbędne są również dodatkowe narzędzia i technologie, takie jak na przykład systemy kontroli dostępu, wykrywacze metalu i urządzenia do skanowania bagażu.

Wyposażenie i zadania ochrony fizycznej obiektów – podsumowanie

Wyposażenie i zadania ochrony fizycznej obiektów to kluczowe elementy w zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony miejsc, w których przebywają ludzie lub miejsc, w których przechowywane jest wartościowe mienie. Z tego też powodu stały rozwój i ulepszanie środków, jak i metod ochrony fizycznej obiektów powinno być stale monitorowane i ulepszane. 

Formularz kontaktowy